1700 C dereceye kadar plazma ortaminda ve plazmasiz ortamda

vakumlu sistemler