e beam sistemi5551

chemical vapor deposition.Kimyasal Buhar Biriktirme (CVD) Electron-beam Physical Vapor Deposition. elektron demeti ile fiziksel buhar biriktirme.Vakum Plazması Biriktirme Ion beam physical vapor deposition_iyon demeti fiziksel buhar biriktirme_Sputter Sistemler

Tamamen modüler sistemler

Mekanik/Turbo pompa seçenekleri

Anlık vakum ölçümü ve kontrolü

İstenilen ebatlar da ve boyutlar da ayarlanabilir numune tutucu

İstenilen sıcaklık aralıkların da ayarlanabilir sıcaklık kontrol birimi

Numune döndürme entegresi

Su soğutma sistemi

Anlık kalınlık ölçümü

İsteğe özel seçilmiş sayılar da buharlaştırma kaynağı.